1. แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด โดยถ่ายคลิป ใส่เฟสบุ๊ค กลุ่ม ซิตี้คลับส์ จิตอาสาเพื่อชุมชน หรือ กลุ่ม ไทยคลับส์ ทราเวล


2. ช่วยกันเป็นหูเป็นตา มองหาผู้เดือดร้อน และด้อยโอกาสในสังคม
- ผู้พิการ ขาดรายได้ คุณแก้มบุ๋ม จะช่วยหางานพิเศษให้ทำ อาทิ เย็บถุงผ้า ตุ๊กตา
- เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ที่ถูกทำร้าย ขอให้แจ้งมา คุณดาว จะประสานงานสโมสร มูลนิธิในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือ โดยมีกองทุนซิตี้คลับส์ พร้อมช่วยเหลือในเบื้องต้น
- ผู้ป่วย ตาต้อ โดยสโมสรไลออนส์สุขสวัสดิ์ กรุงเทพฯ จะประสานงานให้สโมสรในจังหวัดพาไปรักษากับสโมสรไลออนส์ไทย


3. ทำกิจกรรมให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้น
- นัดทำกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ
- นัดทำกิจกรรมปลูกต้นไม้
- ช่วยกันแจ้งจุดอันตราย และประสานงาน หาแนวทางแก้ไข เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย Wireless ในจุดอันตรายนั้น
- ปรับปรุงป้ายจราจร และป้ายแสดงถนน คลอง ซอยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย อาทิ เก็บขยะ

4.. เรียนรู้การเป็นจิตอาสา
- ให้ความรู้ เช่น ภัยโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโครงการหลักของสโมสรไลออนส์สุขสวัสดิ์ กรุงเทพฯ
- เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- การจัดทำเว็บไซต์จิตอาสาประจำอำเภอ www.cityclubs.org
- การเป็นแอดมินกลุ่มเฟสบุ๊คซิตี้คลับส์