เกี่ยวกับเรา
ซิตี้คลับส์ จิตอาสาเพื่อชุมชน ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) โดยมีจุดประสงค์
1. สร้างกลุ่ม หรือชมรม หรือสโมสรจิตอาสา ทุกอำเภอทั่วไทย และจะขยายไปทุกประเทศทั่วโลก
2. หาเงินเข้า2 กองทุน เพื่อสนับสนุนจิตอาสา ทุกอำเภอทั่วไทย โดยทำอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอน ทั้งรายรับ รายจ่าย และลงเว็บไซต์ให้ตรวจสอบได้ตลอดไป
กองทุนที่ 1 คือ กองทุนสนับสนุนการจัดตั้งซิตี้คลับส์ ทุกอำเภอทั่วไทย ทำหน้าที่สนับสนุนด้านการเงินเงินให้กับซิตี้คลับส์ แต่ละอำเภอ
กองทุนที่ 2 คือ กองทุนภัยพิบัติ จะกันเงิน 20% ไว้เพื่อพร้อมใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติ
3. ซิตี้คลับส์โดยมีรายรับจาก
- การบริจาคโดยตรง ซึ่งเงิน 100% จะต้องถึงมือผู้เดือดร้อน โดยเราจะมีการประกาศลงเว็บไซต์ชัดเจนและลงไว้ตลอดไป ว่าเงินมาจากใคร จำนวนเท่าไหร่ และใช้ไปทำอะไร จำนวนเงินเท่าไหร่ พร้อมระบุร้านค้า เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ตรวจสอบได้ทุกบาททุกสตางค์
- การขายโฆษณา และขอสปอนเซอร์จากผู้สนับสนุน ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการตลาด 100% จะนำเข้ากองทุนภัยพิบัติ และกองทุนสนับสนุนการจัดตั้งซิตี้คลับส์ ทุกอำเภอทั่วไทย
 
เหตุผลที่จัดตั้งซิตี้คลับส์
1. จิตอาสามีมากมาย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ แต่ขาดการสนับสนุนด้านการเงินในการทำกิจกรรม
2. ซิตี้คลับส์ ต้องเป็นองค์กรการกุศลที่สะอาด โปร่งใส คือ ทุกรายรับ ทุกรายจ่าย ต้องมีการแสดงอย่างชัดเจน แสดงบนเว็บไซต์ ให้ตรวจสอบได้ตลอดไป อาทิ
- เงินบริจาคทุกบาท หรือจะเป็นสิ่งของก็ตาม จะมีการระบุชื่อผู้บริจาค หรือแม้แต่ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ก็จะมีการระบุจำนวนเงินชัดเจน เพื่อให้ผู้บริจาคตรวจสอบได้เสมอ
- เงินใช้จ่ายทุกบาท หรือจะเป็นสิ่งของก็ตาม ต้องมีการระบุชื่อผู้รับเงิน ร้านค้า เบอร์โทรศัพท์ร้านค้า เพื่อให้ทุกคนตรวจสอบได้
- จิตอาสา ทุกคนควรทำด้วยใจอาสา ไม่หวังผลตอบแทน ยักยอกสิ่งของใดๆ ของผู้บริจาค ซึ่งถ้ามีการตรวจพบแม้แต่ครั้งเดียว เราจะขับออกจากซิตี้คลับส์ และลงหลักฐานทั้งหมด ไว้ในเว็บไซต์ตลอดไป เพื่อให้ทุกคนตัดสินเอาเอง ว่าใครทำอะไรไว้ (เราไม่ห่วงการถูกฟ้องร้อง เพราะเราลงข้อเท็จจริง ไม่ได้กล่าวหาอะไร แต่ที่เราต้องขับออกจากซิตี้คลับส์ เพราะอาจสร้างปัญหา ทำให้องค์กรเสียหายได้
- ผู้ก่อตั้งและผู้ถือเงิน พร้อมให้ตรวจสอบการเงินของกองทุนต่างๆ ได้ตลอดไป เพราะการจัดตั้งซิตี้คลับส์นั้น เป็นการทำเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง ทุกคนต้องมีความโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้เสมอ
 
 
สัญลักษณ์ซิตี้คลับส์ คือ รูปผู้หญิง เด็ก และผู้ชาย กางแขน แสดงถึงการร่วมกันปกป้องชุมชนของตนเอง
แบคกราว ลายผ้าปูโต๊ะสีชมพู คือ สัญลักษณ์ว่า การทำจิตอาสา เริ่มต้นได้จากที่บ้านของทุกคน